Javne dražbe

Naplata potraživanja

Cijena usluge naplate potraživanja je 10 - 30% od početnog iznosa tražbine uvećane za zakonske zatezne kamate. Pravo na naknadu poduzeće "Cordyline" ostvaruje u trenutku naplate dugovanja od dužnika. Postotak naknade ovisi o broju predmeta kao i o visini tražbine, te se dogovara individualno sa svakim korisnikom usluga. U postotak naknade je uključen i PDV, osim ako nije drugačije dogovoreno. Korisnici usluga moraju sa poduzećem "Cordyline" imati potpisan Ugovor o naplati potraživanja, Ugovor o zastupanju, kao i punomoć, temeljem čega poduzeće "Cordyline" preuzima naplatu potraživanja.

Javni komisionar

Cijena Javnog komisionara "Cordyline" je iskazana u cjeniku komisionara koji se nalazi na ovim stranicama i predujmljuje se komisionaru najkasnije 3 dana od dana zakazanog uredovanja. Uporaba komisionareve radne snage,prijevoznih sredstava,bravara i alata plaća se kao posebna vrsta usluge koju nudi komisionar. Za uporabu komisionarevih sredstava ovrhovoditelj mora komisionaru dostaviti ovjereni zahtjev u pisanom obliku koji se nalazi na ovim stranicama. Korisnici usluga Javnog komisionara potpisuju sa komisionarom Ugovor o komisiji kojim su regulirana prava i obaveze ugovornih stranaka.

Veliki korisnici

Cijena usluge naplate potraživanja poduzeća "Cordyline" za velike korisnike je besplatna, dok je cijena usluga javnog komisionara sukladna uvjetima i cijeni koju plaćaju ostali korisnici.

Dokumenti

Cjenik javnog komisionaraDownload
Zahtjev komisionar-ovrhovoditelj (doc)Download
Zahtjev komisionar-ovrhovoditelj (pdf)Download
Zahtjev komisionar-punomoćnik (doc)Download
Zahtjev komisionar-punomoćnik (pdf)Download