Javne dražbe

Javni ovršni komisionar

Poduzeće "Cordyline" je ovlašteno (od strane Hrvatske gospodarske komore koji je nositelj posla u RH za poslove Javnih komisionara), za obavljanje poslova  javnog komisionara pri provedbi ovršnih postupaka pod nadležnošću sudova na području RH.

Javni komisionar je institucija uvedena u Ovršni zakon RH 2006. godine, a koja je  počela  sa radom  2007. godine. Poslovi Javnog komisionara  su otprema, skladištenje i prodaja pokretnina dužnika zaplijenjenih u ovršnim postupcima. Vrlo važno je za napomenuti da više ne postoje dražbe u kući ovršenika  i to od 2006. godine, tako da je svaka takva aktivnost protupravna. Upravo iz tih  razloga su i uvedeni Javni komisionari na području RH.

Temeljem članka 133 a. Ovršnog zakona RH ovrhovoditelj je dužan osigurati prijevozno sredstvo radnu snagu, potrebnu opremu kao i skladišni prostor za smještaj pokretnina i dr. koji su oduzeti od ovršenika-dužnika. U slučaju da ne osigura gore navedeno na prvom uredovanju može u roku od 30 dana od dana popisa pokretnina od strane sudskog ovršitelja  izvršiti transferaciju oduzetih pokretnina sukladno članku 133 a. st.5. Ovršnog zakona, a  ako ni tada to ne osigura ovršni postupak se obustavlja sukladno članku 133 a.st.6. Ovršnog zakonaOve promjene su uvedene dana 04.06.2008. godine Odlukom Hrvatskog sabora o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama ovršnog zakona (Narodne novine broj 67/2008) kojim je jasno definirana uloga ovrhovoditelja  kod ovrhe na pokretninama.

Javni komisionar u Vaše ime i za Vaš račun izlazi na uredovanje sa djelatnicima suda, te vrši otpremu pokretnina iz prostora ovršenika-dužnika, kao i prodaju istih. Troškovi Javnog komisionara su sastavni dio ovršnog postupka i ulaze u troškove postupka, što znači da će se u konačnici naplatiti od dužnika.

Sjedište Javnog komisionar "Cordyline"  je u Osijeku, Zadarska 2. Raspolažemo sa skladišnim prostorom od 240 m2.  Prostor za skladištenje zaplijenjenih motornih vozila, radnih strojeva,poljoprivredne mehanizacije i plovila nalazi se u Osijeku. 

Javni komisionar posjeduje teretna vozila, razni alat, radnu snagu, bravara, šlep službu  kao i druge potrebne stvari koje su  neophodne za otpremu pokretnina od dužnika. Izbjegnite neugodnosti prilikom otpreme pokretnina od ovršenika-dužnika  i prepustite posao profesionalcima.