Javne dražbe

Kontakt informacije

CORDYLINE d.o.o.
Zadarska 2,31000 Osijek

URED JAVNOG KOMISIONARA:
Zadarska 2, 31000 Osijek 

Telefon: 031/372-349
Fax:        031/372-426

E-mail: cordyline@cordyline.hr

CORDYLINE d.o.o. za proizvodnju , zastupanje i usluge, skraćeni naziv: Corydyline d.o.o. iz Osijeka , Zadarska 2. OIB:49514373579, registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku MBS:030079244, temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplačen u cijelosti, član društva Luka Stilin.  


Prikaži Cordyline d.o.o. na većoj karti