Javne dražbe

Naplata potraživanja

Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana, obrtnika i poduzeća u Republici Hrvatskoj je neučinkovita naplata potraživanja, bez obzira dali se ona odnosi na fizičke ili pravne osobe. Dužnici najčešće na sve moguće načine pokušavaju izbjeći plaćanje svojih obaveza koristeći se raznim domišljatim metodama (prodajom i prijepisom imovine, opterećenjem i skrivanjem prihoda i pokretnina, raznim izgovorima  i dr.)

Upravo iz tih navedenih razloga  „Cordyline „ i pruža usluge naplate potraživanja,  jer realno gledajući mali broj građana, obrtnika i poduzeća je sposobno izvršiti kvalitetnu naplatu potraživanja.

Posebna pogodnost koju nudi poduzeće Cordyline za razliku od "sličnih" agencija je ta da korisnici usluga poduzeća Cordyline ne plaćaju troškove odvjetnika koji ih zastupaju pred nadležnim sudovima, bez obzira na  broj rasprava kao i na ishod postupka.Sve troškove nastale odvjetničkim zastupanjem plaća poduzeće Cordyline. U slučaju da poduzeće Cordyline ne uspije u naplati potraživanja, korisnici njegovih usluga nisu u obavezi platiti nikakve naknade poduzeću.   

Poduzeće  "Cordyline"  ne koristi sredstva prinude i  prisile prilikom postupanja prema dužnicima već postupa u skladu sa važećim zakonima RH. Vrši provjeru dužnika, te na osnovu prikupljenih informacija uz dogovor sa odvjetničkim uredima koji zastupaju Cordyline kao i njegove klijente, pokreće sudski postupak pred nadležnim sudom. Što znači da se ciljano ide prema dužniku, pri čemu se maksimalno skraćuje rok naplate potraživanja, jer osnovni cilj poduzeća "Cordyline"  nije dugotrajno vođenje postupka već  brza i učinkovita naplata potraživanja kako bi naši klijenti što prije došli do svojih  potraživanja.

Veliki korisnici

Pod velikim korisnicima se podrazumijevaju Gradovi,Općine, Komunalna poduzeća, poduzeća koja obavljaju naplatu parkinga , kao i drugi koji imaju više od 150 predmeta godišnje. Za njih je usluga naplate potraživanja besplatna što znači da ne plaćaju naknadu poduzeću "Cordyline" za izvršenu uslugu, osim sudskih pristojbi kao i drugih pristojbi koje su bile neophodne da bi se izvršila naplata potraživanja uključujući i uslugu Javnog komisionara u predmetima gdje je takva usluga neophodna.  Sve informacije vezano   za narečeno možete dobiti osobno,putem telefona, telefaksa ili e-maila.

poduzeća i obrtnici

Poduzeće "Cordyline" od 2004. godine vrši naplatu potraživanja za obrtnike i poduzeća na području RH. Osnovni uvjet za preuzimanje Vaše naplate potraživanja  je posjedovanje (original) poslovne dokumentacije  (računi,otpremnice, izvodi iz poslovnih knjiga) temeljem kojih se  pokreće naplata potraživanja .Djelatnici poduzeća vrše provjeru imovine dužnika, ili zavisno od situacije direktno stupaju u kontakt sa dužnicima pronalazeći najbolje načine  i mogućnosti za naplatu, uključujući i utuženje putem odvjetničkih ureda.

Što znači, da odrađujemo naplatu potraživanja od samog početka pa do kraja kad su naši klijenti i najzadovoljniji.  Sve aktivnosti vezano za naplatu potraživanja prate odvjetnički uredi, sukladno zakonima RH.  Vi nemate nikakve troškove vezano za naplatu potraživanja, osim sudskih pristojbi  koje se Vama vraćaju po izvršenoj naplati potraživanja od dužnika.

Isplata naknade poduzeću "Cordyline" , za izvršenu uslugu naplate potraživanja  ide tek po naplati duga od dužnika , tako da Vi niste u nikakvoj obavezi prema poduzeću "Cordyline" u slučaju da naplata ne uspije.

U slučaju da nije uspjela naplata potraživanja prema Vašem dužniku, svi troškovi koje je imalo poduzeće "Cordyline" padaju na teret poduzeća "Cordyline". Za sve dodatne  informacije obratite nam se putem telefona, telefaksa  ili  e-maila.

Fizičke osobe - građani

Više od 90% upita i postupanja za fizičke osobe odnosi se na jamce i sudužnike po kreditima  kao i na date pozajmice. Mnogi građani na nagovor prijatelja i rođaka bili  su jamci, ili sudužnici po kreditima, vjerujući u njihovo poštenje prilikom vračanja kredita. Neki od dužnika tokom godina upali su u teške materijalne situacije, a veliki broj dužnika se nemarno odnosio prema svojim zaduženjima tako da je u financijsku provaliju povukao jamce i sudužnike, dojučerašnje prijatelje i rođake , a danas neprijatelje koji okreću glavu kad Vas vide na ulici .

U ovim slučajevima dužnici najčešće obećavaju da će vratiti dug   npr.( da čekaju neke novce, da su prodali zemlju,šumu ili kuću i čekaju isplatu,da podižu drugi kredit , da su dali oglas za prodaju auta  i dr. ) i na taj način kupujući vrijeme  dovode Vas u zabludu , jer kao što je netko davno  rekao „nada umire  zadnja“ tako će i Vaše potraživanje „nadajući se“ otići u zastaru potraživanja , gdje više nećete moći naplatiti potraživanje jer je zakonski rok od 5 godina od dana nastanka obaveze  već odavno prošao. Osim toga dužnici će rasprodati imovinu, u međuvremenu će drugi naplatiti svoja potraživanja, tako da se nećete imati iz čega naplatiti.

Upravo iz gore navedenih razloga  nemojte dozvoliti da dođete u situaciju da ne možete naplatiti svoja potraživanja , jer praksa je do sada pokazala da što je dug vremenski duži to je mogućnost naplate teža.