Javne dražbe

Naplata potraživanja - dosadašnji korisnici

Općina Čepin

Mesna industrija "Ravlić" Osijek

"Velekem" d.d. Zagreb

"PPK" Valpovo

"Gumiipex-GRP" d.d. Varaždin

"OLT" d.d. Osijek

"Vasiljev" d.o.o. Vera

"Eurochem" d.o.o. Osijek

"Fresco" d.o.o. Vinkovci

"Tehno-partner" d.o.o. Varaždin

"Uniwelt" d.o.o. Osijek

"Pšeno" d.o.o. Osijek

"Achillea" d.o.o. Osijek

"Idol" d.o.o. Osijek

"Machine-trade" d.o.o. Đakovo

"Špedicija Osvadić d.o.o. Osijek

"Profesional" d.o.o. Tenja

Vrtni centar "Fontana" d.o.o. Beketinci

"Brunata" d.o.o. Zagreb

"Talpa" d.o.o. Sesvete

"Autoservis Crnaić" d.o.o. Vinkovci

"Assist-Trend Papir" d.o.o. Batina

"Zki-sjeme" d.o.o. Zmajevac

"Tvak" d.o.o. Osijek

"Bogut" d.o.o. Beli Manastir

"Paradigma" d.o.o. Osijek

"Biogal" d.o.o. Osijek

"Makljen" d.o.o. Đakovo

"Bekament" d.o.o. Osijek

"Saniterm d.o.o. Osijek

Vučna služba "Nikola" Osijek

Obrt "Media portal" Vukovar

Obrt "Amicus" Đakovo

Obrt "Vodo-term" Osijek

Obrt "Master I.J." Gat

Obrt "Alati-Mašić", Osijek

Obrt "Bočkinci" Bočkinci

Obrt "Autopraonica Dolenc" Osijek

Usluge javnog komisionara

Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek                      

Urednost Čepin d.o.o. Čepin

Vodoopskrba d.o.o. Darda

Raiffeisenbank Austrija d.d.

Banco Popolare Croatia d.d.

Odvjetnički ured Jasminka Biloš, Osijek

Odvjetnički ured Bogdanović,Dolički & partneri, Zagreb

Zajednički odvjetnički ured Dumančić, Osijek                              

Odvjetnički ured Juraj Marinić, Osijek

Odvjetnički ured Antonio Rašić,Osijek

Odvjetnički ured Fellner Pavle,Zagreb

Odvjetnički ured Porobija&Špoljarić,Varaždin

Odvjetnički ured Pero Livaja, Valpovo

Napomena: Svi korisnici usluga naplate potraživanja poduzeća "Cordyline" d.o.o. Osijek su ujedno i korisnici usluga Javnog komisionara.